CONTENT

Tájékoztató az Ukrajnából menekülő nem ukrán állampolgárok részére és a fegyveres konfliktus kitörését megelőzően Magyarországra érkezett ukrán állampolgárok részére

LOGO kicsi

 

1. Kinek szól ez a tájékoztató?

azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában legálisan tartózkodtak (lásd 3. pont)

azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában illegálisan tartózkodtak (lásd 4. pont)

- ukrán állampolgároknak, akik 2022. február 24-e előtt érkeztek Magyarországra (lásd 5. pont)

2. Kinek NEM szól ez a tájékoztató

- magyar állampolgároknak (ide értve a kettős állampolgárokat is) - Magyarország Alaptörvényének XIV. cikke értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. Emiatt a magyar állampolgársággal is rendelkezők vonatkozásában a tartózkodás legalizálása érdekében további teendője nincs.

ukrán állampolgároknak, akik 2022. február 24-e után érkeztek – kérjük, olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére”című tájékoztatót.

- Ukrajna által menekültként vagy hontalanként elismert személyeknek - mindazok, akik a fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában éltek, de nem rendelkeznek semelyik ország állampolgárságával (hontalanok), vagy hazájukból elmenekültek és őket Ukrajna menekültként elismerte. Kérjük olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére” című tájékoztatót.

- ukrán állampolgárok, menekültek és hontalanok családtagjainak – kérjük, olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére” című tájékoztatót.

 

3.  Ukrajnában éltem, ott tartózkodtam jogszerűen, de nem vagyok ukrán állampolgár. Milyen lehetőségeim vannak Magyarországon?

Az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár (aki engedéllyel ott tanult, dolgozott, stb.), de aki Magyarországon nem rendelkezik tartózkodásra jogosító engedéllyel, az alábbi két lehetőség közül választhat.

 

A) Amennyiben származási országába történő visszatérése megoldott, ezt jeleznie kell az eljáró hatóságoknak (a határátlépéskor a Rendőrség, később a Főigazgatóság). A hatóság olyan dokumentumot állít ki, mely a kiutazásig lehetővé teszi a magyarországi tartózkodást. Ezt azok számára javasoljuk, akik előreláthatóan 1-2 héten belül el tudják hagyni Magyarországot.

 

Aki az országot legfeljebb 1 héten belül el tudja hagyni, a határátlépéskor kapott ideiglenes igazolással ezen az időn belül megteheti, a Főigazgatóság előtt csak akkor kell megjelennie, ha 1 hétnél tovább tartózkodik Magyarországon.

 

Aki Magyarországot el kívánja hagyni, de erre saját erejéből, vagy hazája képviseletének segítségével nem kerülhet sor, annak az IOM (International Organization for Migration) vagy hatóságunk nyújthat segítséget.A Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatott önkéntes hazatérési programjáról bővebb információt a https://hungary.iom.int/ honlapon érhet el. A program keretében az IOM többek között repülőjegyet és amennyiben a hazatéréshez COVID-19 tesztelés szükséges, úgy a tesztelést biztosítja. Jelentkezés: www.volret.hu honlapon.

 

A harmadik országbeli állampolgárok hatóságunknál is jelezhetik, hogy hazatérésükhöz segítséget kívánnak igénybe venni. A hatóságunknál történő jelentkezést követően hatóságunk felveszi a harmadik országbeli állampolgárral a kapcsolatot, majd adategyeztetést követően repülőjegyet és amennyiben indokolt, COVID-19 tesztelést biztosít. Jelentkezés: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött e-maillel. Az e-mailben szükséges megírni a hazatérni kívánó személy nevét, jelenlegi tartózkodási helyét és hogy mely országba kíván hazatérni, angol vagy magyar nyelven. Amennyiben egy desztináció esetében a jelentkezési létszám alapján indokolt, a hatóság megfontolja a charterjárat szervezésének lehetőségét.

  

B) Amennyiben Magyarország területén kíván maradni, ezt a magyarországi tartózkodásra vonatkozó általános szabályok szerint teheti meg azzal, hogy a Főigazgatóság méltányosságból engedélyezheti kérelmének belföldi benyújtását feltéve, hogy igazolja legális ukrajnai tartózkodását és hogy a konfliktus kitörését követően Ukrajnából érkezett. Ez utóbbit különösen a határátlépéskor kapott regisztrációs dokumentummal (ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás vagy adatlap) teheti meg.

Mit kell tudnom a tartózkodási engedély kérelem benyújtásáról?

 

Az általános információkat megtalálja a Főigazgatóság honlapján, a www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt. Kérjük, hogy pontosan olvassa át a tartózkodás feltételeit és hogy ezeket milyen iratokkal kell igazolni.

Fontos, hogy Magyarországon harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból tartózkodhat. Ilyen cél lehet a tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb. - ezt a meghatározott célt minden esetben igazolnia kell (pl. tanulmányok folytatásához igazolás kell az oktatási intézménytől a felvételről, munkavállalás esetén konkrét munkaszerződés kell, stb.) Emellett bizonyítani kell a tartózkodás egyéb feltételeinek meglétét, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb.

Amennyiben jelzi, hogy tartózkodási engedély kérelmet szeretne benyújtani, a Főigazgatóság olyan dokumentumot állít ki, mely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 30 napig Magyarországon tartózkodjon. Ezidő alatt kell kérelmét benyújtani, vagy az országot elhagyni (lásd A) pont).

 

Mi történik, ha nem találok munkát, vagy a magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesítem?

Ebben az esetben el kell hagynia Magyarország területét - lásd A) pont. Az illegálisan tartózkodókkal szemben a Főigazgatóság kiutasításra irányuló eljárást kezdeményez.

 

4. Már Ukrajnában is jogszerűtlenül tartózkodtam, mit tehetek?

Amennyiben magyarországi tartózkodásra nem jogosult és nem tudja igazolni, hogy Ukrajnában jogszerűen tartózkodott, úgy Magyarország területét minél hamarabb el kell hagynia. Az erre irányuló idegenrendészeti eljárást a Főigazgatóság haladéktalanul megindítja, így segítve a mihamarabbi visszatérést hazájába. Amennyiben Magyarország területét önerejéből, illetve hazája képviseletének segítségével nem tudja elhagyni, kérem vegye fel a kapcsolatot a Főigazgatósággal a  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  címen, vagy ügyfélszolgálati időben, az ügyfélszolgálatok valamelyikén.

 

5. Ukrán állampolgár vagyok, de 2022. február 24-e előtt érkeztem Magyarországra

Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata, valamint a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő ukrán állampolgároknak.

 

Aki tehát 2022. február 24-e előtt érkezett Magyarországra, korábban itt élt, dolgozott, nem jogosult menedékeskénti elismerésre.

Amennyiben Magyarország területén kíván maradni, ezt a magyarországi tartózkodásra vonatkozó általános szabályok szerint teheti meg azzal, hogy a Főigazgatóság méltányosságból engedélyezheti kérelmének belföldi benyújtását. 

 

Mit kell tudnom a tartózkodási engedély kérelem benyújtásáról?

Az általános információkat megtalálja a Főigazgatóság honlapján, a www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt. Kérjük, hogy pontosan olvassa át a tartózkodás feltételeit és hogy ezeket milyen iratokkal kell igazolni.

Fontos, hogy Magyarországon harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból tartózkodhat. Ilyen cél lehet a tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb. - ezt a meghatározott célt minden esetben a külföldinek kell igazolnia (pl. tanulmányok folytatásához igazolás kell az oktatási intézménytől a felvételről, munkavállalás esetén konkrét munkaszerződés kell, stb.) Emellett bizonyítani kell a tartózkodás egyéb feltételeinek meglétét, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb.

 

Mi történik, ha nem találok munkát, vagy a magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesítem?

Ebben az esetben Magyarország befogadottként ismerheti el addig, amíg Ukrajnába biztonságosan nem tud visszatérni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtőpontok bármelyikét vagy a Főigazgatóság bármely ügyfélszolgálati irodáját felkereső külföldi állampolgárok számára a Főigazgatóság munkatársai mindig az egyedi körülményekre tekintettel adnak tájékoztatást. Emiatt a fentiek csak tájékoztató jellegű információk!

 

 

Az IOM, illetve a „Magyarországi Támogatott Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Információs Program” elérhetőségei:

Belföldről ingyenesen, több nyelven hívható hotline vonal: +36 80 205 018

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , illetve This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Weboldal: www.volret.hu

 

 

Last modified on

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?

  Family members of a Hungarian national are:
  • the spouse of a Hungarian national;
  • the minor child (including adopted and foster children) of a Hungarian spouse where the spouse has parental custody;
  • a person having and exercising parental custody of a Hungarian minor child and living in the same household as the Hungarian national


  Family members of an EEA national are:
  • the spouse of an EEA national;
  • the descendants of an EEA national and those of the spouse of an EEA national who are under the age of 21 years or are dependents;
  • the dependent ascendents of an EEA national and those of the spouse of an EEA national, as well as
  • any person whose entry and residence has been authorised by the competent immigration authority as a family member;
  • the partner with whom the EEA national has entered into a registered partnership before the relevant Hungarian authority or the authority of another Member State of the European Union  Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents
  The Council Directive 2003/109/EC determines:
  (a) the terms for conferring and withdrawing long-term resident status granted by a Member State in relation to third-country nationals legally residing in its territory, and the rights pertaining thereto; and
  (b) the terms of residence in Member States other than the one which conferred long-term status on them for third-country nationals enjoying that status.

  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

Tájékoztatók az Ukrajnából menekülők részére

 

Informations for people fleeing Ukraine

 

 Інформація для біженців з України

OK