CONTENT

Tájékoztató az Enter Hungary rendszer használatához természetes személy ügyfelek, valamint meghatalmazott jogi képviselőjük részére

OIFlogo

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.§ 17. a) pontjára tekintettel elektronikus ügyintézést biztosító szerv. A Főigazgatóság a gyors és hatékony ügyintézés érdekében, a jogszabályban kötelezően meghatározottakon túl, egyes ügytípusok tekintetében biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét az Enter Hungary felületen (https://enterhungary.gov.hu/), amelyet egy rövid regisztrációt követően lehet előterjeszteni.

 

Kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő – elektronikus regisztrálást követően az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) – az alábbi 180 napon belül 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmek és a szálláshely bejelentése:

-    a nemzeti tartózkodási kártya kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,

-    az EU tartózkodási kártya kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,

-    tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem,

-    a tartózkodásra jogosító engedély cseréje, illetve pótlása iránti kérelem,

-    a hatósági bizonyítvány iránti kérelem,

-    a szálláshely bejelentése.

 

Az Enter Hungary online rendszeren keresztül is előterjeszthetők az alábbi kérelmek:

-    a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magyarországi benyújtás esetén (amennyiben a belföldi benyújtást a jogszabály lehetővé teszi),

-    a születés bejelentése,

-    az ideiglenes tartózkodási kártya kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem,

-    a letelepedési engedély hosszabbítása iránti kérelem,

-    a bevándorlási engedély hosszabbítása iránti kérelem,

-    az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája kiadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelem,

-    az állandó tartózkodási kártya, illetve huzamos tartózkodási kártya kiadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelem

 

Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a kérelmek, kivéve azon kérelmeket, amelyeket törvényi szabályozás alapján nem lehet elektronikus úton előterjeszteni (pl. külképviseleten indítható tartózkodási engedély és tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása iránti kérelmek).

 

NEM terjeszthető elő kérelem elektronikus úton a külképviseleten történő benyújtás esetén. 

 

NEM kezdeményezhető tartózkodásra jogosító engedély kérelmezésére irányuló eljárás E-papír szolgáltatás igénybevételével!

 

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet, illetve látogatás célú tartózkodási engedély kérelmet 2023. január 1-től nem lehet benyújtani, ezek a kérelemtípusok megszűntek.

 

Az elektronikus kérelmezés menete:

· Regisztráció az Enter Hungary felületen;

· Adatok megadása;

· Kötelező mellékletek (pl. arcfénykép, formanyomtatvány, úti okmány) és alátámasztó dokumentumok feltöltése (tartózkodási cél, megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítás, tovább- vagy visszautazás feltételei, stb.);

· Eljárási díj megfizetése (amennyiben jogszabály alapján szükséges).

 

Kérjük, hogy minden tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésekor vizsgálja meg, hogy az Ön esetében fennáll-e olyan ok, amely miatt mentesül a díjfizetés kötelezettsége alólAmennyiben az Enter Hungary felületen az eljárás díja nem kerül megfizetésre, azonban az ügyfél nem mentesül a díjfizetés alól, úgy a Főigazgatóság hiánypótlási tájékoztatást küld.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ahol a jogszabály a személyes megjelenést kötelezővé teszi, az Enter Hungary használata nem mentesít a Főigazgatóság előtti személyes megjelenés kötelezettsége alól! 

 

Az EGT-állampolgár által benyújtott kérelem akkor minősül benyújtottnak, ha az eljárási díj megfizetése megtörtént és a kérelmező a következő dokumentumokat mellékelte az elektronikus kérelemhez:

a) útlevél azonosításra alkalmas oldala, vagy személyi igazolvány,

b) meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás,

c) állandó tartózkodási kártya kiadása/hosszabbítása iránti kérelem esetén az ügyfél aláírás mintája.

 

A harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelme csak akkor minősül benyújtottnak, ha természetes személy ügyfél, vagy meghatalmazott képviselője:

a) Az elektronikus kérelemhez csatolta

1. az útlevél azonosításra alkalmas oldalát,

2. meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazást vagy kiemelt foglalkoztató részére adott egyoldalú hozzájáruló nyilatkozatot,

3. arcfényképet,

b) A kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles,

c) A jogszabályban meghatározott esetekben a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül a harmadik országbeli állampolgár megjelent az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenésre vonatkozó időpontfoglalásra a Főigazgatóság www.oif.gov.hu honlapjának főoldalán található „Időpontfoglalás” menüpont alatt van lehetőség. Az időpontfoglalás során a pontos személynév megadása illetve elektronikus úton előterjesztett kérelmek esetén azok Enter Hungary rendszerben szereplő számának feltüntetése kötelező. Az ettől eltérő foglalásokat a Főigazgatóság törli.

 

A Főigazgatóság az Enter Hungary rendszer útján fogadja be a tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet, azonban lehetőség van arra is, hogy a befogadást megelőzően a Főigazgatóság az esetleges hiányzó iratok, adatok pótlására az ügyfél vagy meghatalmazottja részére felhívást küldjön. A tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem érkeztetését követően indul meg az eljárás, amely az általános szabályoknak megfelelően kerül lefolytatásra, melybe a hiánypótlás ideje nem számít bele.

A kapcsolattartásra az Enter Hungary rendszeren keresztül, a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül kerül sor.

 

 

Last modified on

Home Affairs funds
 • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality. If there is no result with the provided data in the search engine below, please click on the HIRDETMENY link, and repeat the search on the interface that appears.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

NATIONAL DIRECTORATE-GENERAL FOR ALIENS POLICING

OK